Support Us | Cefnogwch Ni

North Wales Camerata exists solely through the dedication and voluntary hard work of its management. Running an orchestra can be an expensive business. In order to cover the costs of running the ensemble and to give us the financial capacity to embark on bigger and better concert projects in the future we need your help and support. No matter how small your donation, every little you can do to assist us will be hugely appreciated.

If you would like to make a donation to the orchestra or would be interested in possible sponsorship, please ask for details of how you can do this by emailing: northwalescamerata@gmail.com

Bodolai Camerata Gogledd Cymru drwy waith gwirfoddol caled a dyfalbarhad ei rheolwyr yn unig. Gall rhedeg cerddorfa fod yn weithgaredd costus. I hel yr arian angenrheidiol i dalu am gostau rhedeg yr ensemble, ac i’w alluogi i gynnal prosiectau mwy uchelgeisiol yn y dyfodol, rydym angen eich cymorth a chefnogaeth. Difater maint eich cyfraniad, byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw beth y gallwch wneud i’n cynorthwyo.

Os hoffech wneud cyfraniad i’r gerddorfa, neu os oes diddordeb gennych noddi’r gerddorfa, gofynnwch am fanylion am sut y gallwch wneud hyn, drwy e-bostio northwalescamerata@gmail.com