Members | Aelodau

Conductor | Arweinydd: Patrick Rimes

Violins | Ffidlau

Olivia Jago (Leader | Blaenwr)

Mabon Jones (Co-leader | Cyd-blaenwr)

Joshua Bradnam

Carolyn Burton

Xander Croft

Lowri Jones

Esme Lewis

Kezia Lovick-Jones

Katerina Maresova

Lucy Noden

Sarah Parker

Gwenno Roberts

Margaret Scourse

Vikki Thomas

Violas | Fiolas

Mabon Llyr (Leader | Blaenwr)

Hazel Cox

Sion Gwilym

Ynyr Pritchard

Patrick Rimes

Zach Reading

Daire Roberts

Stephen Williams

Cellos | Soddgrythau

Awen Blandford (Co-leader | Cyd-blaenwr)

Elin Haf Taylor (Co-leader | Cyd-blaenwr)

Joe Blomfield

Meinir Olwen

Emily Thornton

Catrin Tomos

Morgana Warren-Jones

Eve Walker

Double-Bass | Bas-Dwbl

Megan Howe (Co-leader | Cyd-blaenwr)

Nellie Chadwick-Smith (Co-leader | Cyd-blaenwr)

Dan Evans

Kate Jones

Piano: Iwan Wyn Owen

Flute | Ffliwt: Charlotte Thomas

Oboe: Catrin Round

Harp | Telyn: Elain Rhys Jones

Trumpet | Trwmped: Gwyn Owen

Cor Anglais: Tom Blomfield