Home | Hafan

Camerata Christmas Concert!

We are pleased to confirm that the Camerata Christmas Concert will this year take place at 7:30pm on Monday 23rd December 2019 in Penrallt Church, Upper Bangor. Save the date and be sure to check back for more details about all the festive tunes and tinsel Camerata will have for you this Christmas!

We are also delighted to announce that we have made substantial donations to the National Youth Orchestra of Wales and the North Wales Youth Orchestra this year. Thank you for your generosity and support – we look forward to returning at Christmas! In the meantime, here are some beautiful highlights from once of our past concerts – many thanks to Jacqueline Uchoas for putting this video together for us!

Cyngerdd Nadolig Y Camerata!

Rydym yn falch i fedru cadarnhau bydd Cyngerdd Nadolig Y Camerata eleni yn Eglwys Penrallt, Bangor Uchaf am 7:30yh ar Nos Lun 23ain Rhagfyr 2019. Gwnewch yn siŵr ei fod yn eich dyddiadur, a disgwyliwch fanylion pellach am holl hwyl yr ŵyl a thinsel bydd Y Camerata yn darparu i bawb y Nadolig hon!

Rydym hefyd yn hynod o falch i gyhoeddi ein bod ni wedi rhoi rhoddion sylweddol i Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru ac i Gerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru blwyddyn yma. Diolch i bawb am eich cefnogaeth hael – edrychwn ymlaen eich weld chi amser Dolig! Yn y cyfamser, dyma fideo bach o un o’n cyngerddhau – diolch yn fawr iawn i Jacqueline Uchoas am ei rhoi at ei gilydd i ni!