Home | Hafan

“Last night’s concert was the perfect start to Christmas. Wonderful music and a very special, sociable, inclusive atmosphere.” – Camerata audience member

“Our first visit to a Camerata concert and what a lovely experience it was! Such a warm atmosphere and interesting programme.” – Camerata audience member

Orchestra 101

Camerata Virtual Christmas Performance 2020

Hello friends! We hope you are all keeping safe and well. We’re sorry to have been a bit quiet this year and sad that we won’t have our annual Christmas concert. BUT we do have an exciting surprise on the way… grab a drink (whether a panad or mulled wine!) and tune in on our Facebook page on Saturday 19th December at 7:30pm to watch the North Wales Camerata! 🌟

Helo ffrindiau! Gobeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn saff. Mae’n ddrwg gennym ein bod wedi bod ychydig yn dawel eleni ac yn drist na fydd ein cyngerdd Nadolig blynyddol yn digwydd blwyddyn yma. OND, mae gennym rhywbeth arbennig ar y ffordd… dewch â diod (panad neu gwin cynnes!) a thiwiniwch mewn ar ein dudalen Facebook ar Dydd Sadwrn 19eg Rhagfyr am 7:30yh i wylio Camerata Gogledd Cymru! 🌟